I 42 år gjorde Svein (90) som sin far og farfar – fylte olje på lampen og heldt liv i fyrlykta

foto