Kunne ønske sesongens første gjestar velkomne til bakken

foto