Den første fjordhestkalenderen Agate laga blei utseld på eit blunk. Det same skjedde med 150 eksemplar av den nyaste

foto