Vil at vegvesenet skal kome og sjå på den farlege strekninga

foto