Uenige om gravplasser skal koste mer: Utsatte saken