Har gjennomført avhør, men ingen har meldt seg som vitner til selve båtulykken

foto