Fire parti får ikkje éi einaste stemme frå unge vaksne. Dei vil ha Bengt

foto