Formannskapet ber om at Haram blir i Ålesund – om ikkje kostnadane blir dekt

foto