Manglar over 76 millionar for å nå eit budsjett i balanse