Skal dele ut 6 millionar til sjømatproduksjon før året er omme

foto