No er den fjerde vinnaren av 20 gåvekort trekt

foto