– Vi fikk et greit svar om at det ikke er aktuelt å bruke tvang på Bremanger, sa Bremanger-ordfører Audun Åge Røys (H) til Fjordenes Tidende etter at han som en del av en delegasjon fra Bremanger, Vågsøy og Flora møtte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i Oslo 19. januar.

På folkemøtet i Måløy mandag uttalte Flora-ordfører Ola Teigen (Ap) at Sanner «aldri har sagt at Bremanger ikke kan være en tvangssammenslåingskandidat.»

– Jeg refererer normalt ikke fra denne typen møter. Men påstanden om at jeg har gitt en slik garanti i dette møtet er ikke riktig, sier Jan Tore Sanner, som ikke vil svare på om en slik garanti er gitt til Bremanger tidligere.

– Med de avstandene og samferdselsutfordringene man har i Bremanger, så er man ikke helt der i dag, sa Anne Karin Hamre til Fjordenes Tidende da den opprinnelige tilrådingen ble presentert i oktober.

Jan Tore Sanner forklarer overfor Fjordenes Tidende at han er kjent med at Vågsøy og Flora forhandler om sammenslåing, og at de ønsker at Bremanger skal være med.

– Jeg mener at Bremanger, på lik linje med det flertallet av kommunene har gjort de siste årene, bør vurderer hvilke fordeler de kan ha ved å slå seg sammen med nabokommuner, og vurdere konsekvensen av å stå alene. Stortinget har vært tydelige på at de mener at alle kommuner bør ta aktivt del i reformen, sier Sanner.

Han viser til at kommunereformen bygger på frivillighet, men Stortinget har også sagt at enkeltkommuner ikke må stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.

– Jeg avventer nå prosessen lokalt før departementet vurderer saken videre, sier statsråden.