Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) kjem til restauranten for å delta under arrangementet.

Tema som blir tatt opp er fiskekonsum i innlandet og nye trendar med Steven Jensen frå Snorre Seafood, og grøn energi med Sindre Kvalheim frå Localhost og Geir Arne Solheim frå Havkraft.

Møteleiar er Daniel Gangeskar. Møtet er ope for alle.