Øystein er ikkje framand for å prakke synspunkta sine på andre, gjerne skriftleg

foto