Nye arbeidstider på riksveg 15 ved Strynefjellstunnelane

foto