Tirsdag kveld kunne man flere steder i Nordfjord se nordlyset på den klare høsthimmelen.

Ifølge Store norske leksikon er Nordlys et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Solen mot Jorden. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen.

Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene.

Fenometer er observert fra bakkenivå så langt sør i Norge som Kristiansand.

Har du egne bilder? Send disse til fjt@fjt.no.