Styret i Helse Førde har vedteke den omstridde strategiplanen som betyr starten på slutten for lokalsjukehusa.

Mot to stemmer vedtok styret i Helse Førde fredag at føde- og ortopeditilbodet på Nordfjordeid og skal leggjast ned innan utgangen av 2012.

Styret gjekk, etter framlegg frå styreleiar Clara Øberg, faktisk lengre enn det opphavelege forslaget frå administrasjonen i Helse Førde.

Les meir frå møtet og reaksjonar i papirutgåva måndag 21. juni.