Utsette samanslåing av hamnene i Kinn til 2021

foto