– Uten vindkraftverket og den verdiskapningen det medfører kommer hele lokalsamfunnet til å dø ut

foto