– I vårt velstandssamfunn kan vi ikke skjære ned på så viktige tilbud som handler om trygghet og trivsel for eldre

foto