Uroa for om deling vil føre til bråstopp for arealplaner og interkommunale samarbeid

foto