Rekordtall: Sjømatkonsernet økte resultatet med 36 prosent

foto