Fjellovergangen er stengt på grunn av uvær og rasfare

foto