Gjekk inn for å busette flyktningar trass i stram kommuneøkonomi

foto