Skal investere i de beste ideene og gi gründere en «flying start»