Fekk ikkje medhald i klagen og må truleg flytte naustet

foto