Svømmeanlegg er kostnadsberegnet til 149 millioner