Nåværende Flora-rådmann Terje Heggheim blir den første rådmannen i Kinn kommune dersom han blir enig med den nye kommunen om arbeidsbetingelsene. Det er klart etter at fellesnemnda samlet sa ja til å gi 53-åringen jobben tirsdag.

Flora-politiker Jacob Nødseth (Samlingslista) ønsket å lyse ut stillingen på nytt fordi en kun fikk inn tre søkere i den første søknadsrunden, men droppet forslaget fordi han visste at det ikke ville få flertall tirsdag.

Dermed sluttet han seg til fellesnemnda som ga Heggheim jobben som prosjektrådmann i Kinn kommune fra 1. januar 2018. Han går videre over i jobben som rådmann når den nye kommunen er en realitet fra 1. januar 2020. Det ble i vedtaket fra fellesnemnda at prosjektrådmannens kontorsted skal være Måløy og Florø.

Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad (Ap) og Flora-varaordfører Jan Henrik Nygård (V) skal forhandle med Heggheim om arbeidsbetingelse. Heggheim har i dag en årslønn på 1,1 millioner kroner som rådmann i Flora.

Dette skrev rekrutteringsutvalget i Kinn om kandidaten Terje Heggheim:

Terje Heggheim er fødd 04.05.1964, sambuar, har 1 barn og er busett i Florø. Han har utdanning frå forsvaret, ferdig med krigsskulen i 1989. Vidare har han tilleggsutdanning frå Tromsø lærarhøgskule (administrasjon og leiing), Styrekompetanse I og II frå BI, og han har gjennomført deler av mastergradsstudie i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda.

I perioden 1989 til 1994 hadde han ulike stillingar i forsvaret. Då han blei tilsett i Flora kommune i 1995 som personalsjef, kom han frå stilling som økonomisjef for Distriktskommando Vestlandet. I 2004 blei han tilsett i stilling som kommunalsjef i Flora. I mellomtida hadde han og vore 1 år i Kosovo for NATO.

Terje Heggheim blei konstituert som rådmann i Flora i september 2008 og fast tilsett i stillinga i april 2009.