Olje- og energidepartementet opprettholder konsesjonsvedtaket for trasevalg for kraftledningen Ørskog–Sogndal gjennom Bremanger. De vil dermed ha linja gjennom Myklebustdalen.

- Dette er svært viktig for å få ned kraftprisene for industrien og folk flest i Midt-Norge og på nordvestlandet, uttaler Høyres energipolitiske talsmann Odd Henriksen i en pressemelding.

Gulating lagmannsrett fant i juni at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak for kraftledningen var basert på faktisk feil grunnlag og derfor ansett ugyldig.

Regjeringen har i tiden etter dommen gjennomgått konsesjonsvedtaket og kvalitetssikret det, samt gjennomført en egen høring. Basert på dette opprettholder OED konsesjonsvedtaket.

- Nå kan linjen være på plass innen 2017, noe som kan utløse ny fornybar energi via småkraftverk på grunn av ordningen med grønne sertifikater. Hadde linjen blitt utsatt, hadde vi risikert å mistet det, avslutter Odd Henriksen.