I perioden uke 39-41 gjennomføres det utspyling av ledningsnettet til Nordfjordeid vassverk.

Eid kommune opplyser om at vannet i denne perioden kan være misfarget og inneholde partikler.

- Rensk siler og spyl ut, er oppfordringen fra kommunen, som samtidig ber innbyggerne om å unngå bruk av varmtvann dersom vannet er veldig misfarget.