KrF-leiar Dagfinn Høybråten finn grunn til å minne dei tre partia i den raudgrøne regjeringa at det verkar å vere langt mellom lovnader i fjorårets valkamp og det som skjer i den verkelege verda.

- Eg hugsar valkampen i fjor då raudgrøne politikarar reiste land og strand rundt for love at ingen lokalsjukehus skulle leggjast ned og at folk skulle vere sikra nærleik til akutt- og fødetilbod. Det var då og ikkje no, seier Høybråten lakonisk.

Les heile saka i papirutgåva måndag 28. juni.