Grunneigar Roald Solheim i Ålfoten søkjer Bremanger kommune om løyve til å bygge parkeringsplass i Ålfoten.

Vasslida Plass er namnet på ein ønska opplagsplass i Førdedalen, der Førde grunneigarlag er byggherre.

Arbeidet vil starte opp så snart formalitetetane er i orden.