Fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, gler seg over fiberutbygginga for næringslivet i Vågsøy.

Fjordenes Tidende skreiv onsdag om det nye fibernettet som skal byggjast ut i Måløy og Vågsøy våren 2011, til ein samla kostnad på rundt fire millionar kroner.

Utbygginga er eit samarbeid mellom næringslivet og Vågsøy kommune, og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Sogn og Fjordane fylkeskommune delfinansierer prosjektet.

Sogn og Fjordane fylkeskommune bidreg med inntil 2,5 millionar kroner når næringslivet i Måløy og Vågsøy no vert knytt saman med eige fibernett.

– Vi gler oss over at vi med dette får styrka den elektroniske motorvegen i Vågsøy. Dette er viktig infrastruktur på line med det vi har på land og sjø, seier fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim.

– Fylkeskommunen sitt ansvar er først og fremst å leggje til rette for god infrastruktur for næringslivet i fylket, og dette er ei svært viktig oppgåve, seier fylkesdirektør Jan Heggheim.

Med det nye fibernettet kan næringslivet i Vågsøy ifølgje dagleg leiar for Måløy Vekst, Alfred Bjørlo, få eit av Norges beste breibandstilbod både i kapasitet og pris.

Utbygginga av fibernettet startar i månadsskiftet februar/mars og er planlagt ferdigstilt i mai 2011. Fibra Networks er valt som utbyggar etter ein anbodsprosess.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende