Men dei skal ikkje bli hindra av arkeologiske utgravingar eller kvikkleireundersøkingar

foto