Har nokon tatt seg ulovleg til rette i strandsona? Snart er ny rettleiar om lovbrot klar

foto
Plan- og bygningslova frå 1967 seier at det er byggjeforbod innanfor hundremetersbeltet i strandsona. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK