– Viss alle el-bilar skal parkere gratis, vil selskapet dø ein sakte død