Johannes har vore over 40 år i besøkstenesta. 17. mai fekk han pris for den frivillige innsatsen