– Fylkesveg 614 Magnhildskartunnelen i Kinn og Bremanger er mellombels stengt på grunn av eit stansa køyretøy. Politiet er på veg, opplyser Vegtrafikksentralen Vest.

Klokka 22.40 var tunnelen open for trafikk igjen etter bilberging.