Denne vegen får behalde namnet sitt, men tre andre vegar i kommunen må byte

foto