Regjeringa ser ikkje på Vestland fylke som tvangssamanslått

foto