Skal gjere det enklare å forvalte strand- og kystsona

foto