Vil sette av 1,8 millionar kroner til vedlikehald her

foto