Ulovlege skytevåpen kan leverast anonymt frå nyttår