Regjeringa vil fjerne innsynsretten i vindkraftsaker – får kritikk