Ser vegvesenet slikt renne ut av vogntoget, reagerer dei raskt: – Det er forureining av miljøet

foto