Sjåføren av bilen med desse bremseskivene måtte køyre rett på verkstad

foto