– Ingen tegn til eld eller røyk frå utsida av bygninga