Skal flytte bekkeløp seks meter for å bygge kraftlinje