Fryktar det vil bli vanskeleg å berekne korleis kompensasjonen frå staten skal fordelast

foto