Vant frem med sitt forslag om kretsvis opptelling av stemmer ved stortingsvalget

foto